Logopedie

Logopedie is paramedische zorg die nodig is als er problemen zijn
met stem, gehoor, taal en slikken.

Op locatie “De Cordes” in Hoek van Holland is Esther de Brabander de specialist op de dit gebeid. Haar specialisaties liggen op het gebied van het behandelen van mensen met:

 • Dementie – adviseren en begeleiden van patiënten en/of hun familie op het gebied van de taal, communicatie, eten en drinken / juiste communicatiekanalen in kaart brengen en veiligheid van eten/drinken waarborgen
 • COPD – ademtraining tijdens spreken, voorkomen van verslikken tijdens eten/drinken voorkomen  
 • Chronische (onbegrepen) hoestklachten – training tot verhogen van de hoestdrempel
 • Keelklachten waarvoor manuele facilitatie noodzakelijk is – verminderen van globusgevoel
 • Kaakklachten – pijn bij het spreken en eten verminderen (eventueel in samenwerking met fysiotherapeut)
 • Larynxparese met slikproblemen – training, houding en consistentie aanpassen om risico op aspiratie te verminderen (in samenwerking met diëtist).
 • Oncologische therapie / advies en begeleiding bij hoofd-/hals tumoren – problemen met eten/drinken en spraakverstaanbaarheid
 • Perifere aangezichtsverlamming – mimetherapie om de symmetrie in rust en tijdens bewegen te verbeteren
 • Neurologische therapie – Afasie 
 • Dysartrie 
 • Niet Aangeboren Hersenletsel 
 • Slikproblemen bij volwassenen 
 • Verbale apraxie
 • Ziekte van Parkinson 
 • Aerofagie
 • Hyperventilatie 

Deel deze pagina

Webdesign: Online Beeldvorming