EMG

De Bekkenfysiotherapeut kan naar aanleiding van het intake gesprek en het inwendig onderzoek een EMG onderzoek voorstellen.

EMG is de afkorting voor electromyografie en betekent letterlijk “ het weergeven van elektrische activiteit van de spieren”. EMG ofwel Biofeedback, is een meetinstrument waarbij via een vaginale of anale electrode of probe een EMG wordt gemaakt van de bekkenbodemspieren.

U kunt bij dit onderzoek of bij een behandeling meekijken op een scherm, zodat u ook een beter inzicht krijgt hoe deze spieren functioneren.
Het EMG onderzoek vindt alleen plaats met toestemming van de patient. Ook tijdens het onderzoek / de behandeling kan de patient ten alle tijden aangeven te willen stopen.

In overleg met onze bekkenfysiotherapeut of huisarts / specialist wordt gekeken naar een zo optimaal mogelijke behandeling en / of begeleiding.

Deel deze pagina

Webdesign: Online Beeldvorming