Ziekte van Parkinson:

Parkinsonnet stelt zich ten doel om de knowhow over de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme te optimaliseren en een intensieve samenwerking met de verschillende disciplines te bewerkstelligen. De ergotherapeut werkt o.a. samen met de fysiotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, huisarts, neuroloog en parkinsonverpleegkundige.

hulp, bij, parkinson

Mensen met een vorm van Parkinson ervaren problemen in hun dagelijks handelen. Deze problemen zijn divers en kunnen iemand behoorlijk beperken in hun zelfredzaamheid, het aangaan van sociale contacten, het uitoefenen van hobby’s of werk. Automatisch bewegen en handelen gaat achteruit. 
Mensen kunnen last hebben van traagheid in bewegen, denken, reageren. Daarnaast kan het zijn dat ze last hebben van vast komen staan of niet in beweging kunnen komen (freezing), schuifelend lopen, versnellen en verkorten van passen (festinatie) of  van trillen (tremor). Het wordt steeds moeilijker om meer dan één handeling tegelijk te doen.

Voorbeelden van praktische problemen bij Parkinson:

  • In en uit bed komen, omdraaien in bed, ontspannen lighouding in bed kunnen aannemen, dekbed omslaan of afnemen.
  • In en uit een stoel komen en goed komen en blijven zitten, moeite met een stoel aan tafel aan te schuiven.
  • Wassen en aankleden: broek optrekken, bh aandoen, knoopjes vastmaken, sokken aandoen, make-up op doen, haar modelleren, scheren.
  • Toiletbezoek: op tijd zijn, broek aan/uit doen, toiletpapier gebruik/toilethygiëne.
  • Ontbijt: spullen pakken en serveren, brood smeren/snijden, drinken maken en inschenken, bestek hanteren en naar mond brengen, kauwen/slikken.
  • Lezen van boek/krant: omslaan van de bladzijdes, concentratie, onthouden.
  • Schrijven: onleesbaar steeds kleiner wordend schrift, moeite met opgeschreven afspraak leen, langere teksten schrijven lukt niet. (Onze ergotherapeut is gespecialiseerd in het schrijven en heeft een aanvullende cursus gevolgd over het schrijven bij Parkinson. Als u hier problemen ervaart en u wilt uw schrijven verbeteren? Neem dan contact met ons op.)
  • Huishoudelijke activiteiten: schoonmaken, spullen opruimen, planten verzorgen, dieren verzorgen.
  • Verplaatsen: opeens vast komen staan, schuifelen, naar één kant neigen, niet meer veilig kunnen fietsen, buiten lopen lukt niet meer veilig alleen, autorijden: moeite met in/uit de auto komen, het zelf rijden wordt onvoldoende veilig.
  • Gebruik van pc, mobiele telefoon of tablet gaat moeizaam:  te lang toetsen indrukken, door tremor naast de toetsen drukken, tel laten vallen, te laat opnemen, nummers niet kunnen bellen, typen lukt niet meer.

De ergotherapeut zal met u een analyse maken van de problemen die u in uw dagelijkse leven ervaart. Samen kijkt zij wat de onderliggende oorzaak is van het probleem in uw handelen.  De activiteiten waar u problemen mee ervaart worden in uw eigen woon- of werksituatie geobserveerd. Daarna zal de ergotherapeut met u uitproberen hoe de handeling wel zelfstandig uit te voeren is. Soms is daarbij een hele andere uitvoering van de handeling nodig. Of de inzet van een hulpmiddel. De ergotherapeut zal dit met u thuis uitproberen en met u oefenen.
 
Als u  de ziekte van Parkinson hebt of een Parkinsonisme of u bent partner/familielid van iemand met Parkinson en u heeft vragen over wat ergotherapie voor u kan betekenen neem dan gerust contact op met ons via els.komdeur@para-plus.nl

Stel een vraag

Deel deze pagina

Webdesign: Online Beeldvorming