Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

Ergotherapie

Wij bieden ergotherapie voor iedereen die een probleem ervaart in zijn/haar dagelijkse handelen. Dit kan zijn door tijdelijke of blijvende lichamelijke beperkingen, door een ziekte, een ongeval, ouderdom of overbelasting. Het doel van ergotherapie is om mensen te begeleiden, trainen en adviseren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun eigen leef-, woon- en werksituatie.

De ergotherapeut komt meestal bij u thuis en zo nodig op uw werk, omdat u daar uw activiteiten uitoefent.

Ergotherapie Para-plus biedt ook post-Covid revalidatie! Lees hieronder meer!

Ergotherapie Para-plus voor wie?

Bent u woonachtig in de buurt van Hoek van Holland, ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk of Maassluis?  Dan kan onze ergotherapeut een afspraak bij u thuis maken.

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die door een ongeluk, een ziekte, ouderdom of overbelasting problemen heeft in het uitvoeren van zijn/haar dagelijkse activiteiten.

Voorbeelden van diagnoses zijn: Niet aangeboren hersenletsel, MS, dementie, Parkinson, Reuma, artrose, chronische vermoeidheid, chronische pijn, aanhoudende klachten na hersenschudding, spierziektes, amputatie, recidiverend vallen, COPD, oncologie.

Zo kan  ergotherapie u helpen en begeleiden bij :

 • Het leren om opnieuw handelingen uit te voeren na een ziekte of ongeval.
 • Het leren om handelingen of activiteiten ànders uit te voeren. Bijv. eenhandig aankleden of het huishouden uitvoeren, veilig douchen, zittend werken in de keuken of tuinieren, 
 • Moeite met liggen, verplaatsen in bed en in/uit bed komen.
 • Moeite met zitten en het zitten volhouden, zitadvies en stoeladvies.
 • Het weer oppakken van hobby’s.
 • Het weer oppakken van (vrijwilligers)werk.
 • Uitproberen en inzetten van hulpmiddelen om een handeling zelfstandig uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld: hulpmiddelen voor éénhandigheid, voor verminderde handfunctie, aangepaste scharen, haaknaald, pennen, openers, bedbeugel, trippelstoel, rollator of rolstoel.
 • Leren zelfstandig steunkousen aan-/uitdoen en aanvraag van kousaantrekhulpmiddelen.
 • Leren omgaan met hulpmiddelen zoals een scootmobiel, een driewielfiets of een (elektrische) rolstoel.
 • Advies en aanvraag van hulpmiddelen zoals een (rol)stoel, scootmobiel of aangepaste fiets.
 • Advies en aanvraag van woningaanpassingen.
 • Omgaan met verminderd geheugen en/of planningsvaardigheden.
 • Omgaan met chronische vermoeidheidsklachten.
 • Omgaan met chronische pijnklachten.
 • Omgaan met problemen in de prikkelverwerking.
 • Energiemanagement; een balans vinden tussen belasting en belastbaarheid en activiteiten opbouw.
 • Het zoeken naar een zinvolle dagbesteding.
 • Valpreventie.

 Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekering voor 10 uur per jaar vanuit de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren ergotherapie in een aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Werkwijze
Wanneer u bij Ergotherapie Para-plus een afspraak maakt, zal de eerste afspraak in het teken staan van een kennismakingsgesprek. Hierbij wordt uw vraag besproken. Vervolgens wordt uw vraag (indien nodig) verder onderzocht en stelt u samen met de ergotherapeut doelen op. Als uiteindelijk alle doelen en adviezen zijn behaald zal er geëvalueerd worden. Wanneer u akkoord bent brengen wij schriftelijk de verwijzer op de hoogte van de uitgevoerde acties.  
Verwijzing: Bij Ergotherapie Para-plus is het mogelijk om ook zonder verwijsbrief van de huisarts een afspraak maken. De ergotherapeut is geschoold in Directe Toegang Ergotherapie (DTE). De zorgverzekeraars stellen deze scholing verplicht voor vergoeding. 

Wanneer u zonder verwijzing bij Ergotherapie Para-plus terecht komt is de ergotherapeut verplicht een DTE screening uit te voeren middels een vragenlijst. Let op, een aantal zorgverzekeraars staat geen DTE toe. Bekijk uw polisvoorwaarden wat bij uw verzekeraar geldt. 

Mocht er later toch een verwijzing noodzakelijk zijn, zal de ergotherapeut, in overleg met u, contact met uw specialist of huisarts opnemen.

Stel een vraag

Deel deze pagina

Webdesign: Online Beeldvorming