Echografie

Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een (sport)fysiotherapiepraktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt.

Wat heeft Musculo Skeletal Echografie te bieden?
Musculoskeletal Echografie biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden welke hij ziet.

Welke diagnose kan o.a. gesteld worden?
• Ontsteking
• Rupturen
• Vochtophopingen
• Dislocaties
• Cysten
• Laesies
• Kalkneerslag
• Defecten

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?
Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een (sport)fysiotherapiepraktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

Bron: Dynamic Medical Products BV

Stel een vraag

Deel deze pagina

Webdesign: Online Beeldvorming