Aad Mostert

Specialisaties:

  • Algemene Fysiotherapie
  • COPD

Mijn naam is Aad Mostert. In 2011 ben ik 35 jaar werkzaam als fysiotherapeut. Ik ben begonnen als fysiotherapeut in het Holy ziekenhuis in Vlaardingen.

Daarnaast werk ik dagelijks in de praktijk aan de 2e Scheepvaartstraat als vrijgevestigde fysiotherapeut. Ik vind mijn vak, ook na 35 jaar, nog altijd zeer uitdagend. Mijn passie is het in kaart brengen van de mogelijkheden die mensen nog hebben. Vervolgens probeer ik om deze mogelijkheden te benutten of te verbeteren.

Door mijn ervaring in het ziekenhuis heb ik veel ervaring met mensen die na een ziekenhuis opname weer moeten revalideren of reïntegreren in het arbeidsproces. Dit gebeurt veelal door medische training in het medische trainingscentrum binnen het Bertus Bliekhuis in Hoek van Holland.

aad.mostert@para-plus.nl